Infografikk om fattigdom i verden

Dette var et universitetsprosjekt i regi av Deakin University i Melbourne, Australia. Oppgaven gikk ut på å finne en sak man bryr seg om, undersøke saken og deretter lage en infografisk plakat av funnene.

Jeg valgte fattigdom i verden da jeg tror det er et problem som trengs å bli satt lys på da det er veldig lett for oss i den vestlige verden å ikke se alvorlig nok på det.