Fin Magasin

Dette var et prosjekt fra utdannelsen, i regi av Noroff Fagskole i Bergen. Fin er et magasin som fokuserer på mennesker, så designet her var ment til å trekke frem de abstrakte sidene ved menneskelig psyke.

En måte å vise alle tankene mennesker har som aldri kommer frem i lyset.

forside over, bakside under

Tegnet for hånd, med kulepenn.